Διοργάνωση

Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών
Λ. Κηφισίας 82
Αθήνα, 115 26
Τηλέφωνο: 210 6930242
Fax: 210 6930242
E-mail: enen.gr2011@gmail.com

Welcome Travel
25ης Μαρτίου 11
Χαλάνδρι, 152 32
Τηλέφωνο: 210 6930242
E-mail: info@welcometravel.gr