Οργανωτική / Επιστημονική Επιτροπή

Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Νεφροπαθών

 

Πρόεδρος: Σπυρίδων Μουτάφης, Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
Μέλη: Παναγιώτα Τσούγια, Πρόεδρος Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας Νοσηλευτών (ΕΝΕΝ)
Αθηνά Δράκου, Επιμελήτρια Νεφρολογικού Τμήματος Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
Δέσποινα Κοντούλη, Προϊσταμένη Νεφρολογικού Τμήματος Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center