Παρουσιάσεις

1ο ΜΑΘΗΜΑ - Βασικές γνώσεις για τις μεθόδους αιμοκάθαρσης και την αγγειακή προσπέλαση

 Ομιλητής: Δ. ΒΛΑΧΑΚΟΣ
 Περίληψη:
 Ομιλητής: Α. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
 Περίληψη:

2ο ΜΑΘΗΜΑ - Τι τρώμε στην αιμοκάθαρση

 Ομιλητής: Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
 Περίληψη:

3ο ΜΑΘΗΜΑ - Κατανοούμε τον εργαστηριακό έλεγχο και τα φάρμακά μας

 Ομιλητής: ΑΘΗΝΑ ΔΡΑΚΟΥ
 Περίληψη:
 Ομιλητής: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΖΙΒΙΣΚΟΥ
 Περίληψη:

4ο ΜΑΘΗΜΑ - Ποιότητα ζωής στην αιμοκάθαρση (γυμναστική, ταξίδια, διασκέδαση, σεξουαλικότητα)

 Ομιλητής: Δ. ΚΟΝΤΟΥΛΗ
 Περίληψη:
 Ομιλητής: Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ

5ο ΜΑΘΗΜΑ - Οξέα συμβάματα στην αιμοκάθαρση: Τι μπορεί να «πάει στραβά» σε μια συνεδρία αιμοκάθαρσης;